Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 ) Minimal invaziv osteosentez: Temel prensipleri, cerrahi planlama ve redüksiyon yöntemleri Uğur Gönç, K. Kürşat Teker, Reha Tandoğan, Asım Kayaalp ( Ocak 2012 ) Kilitli plakların temel özellikleri, farklılıkları ve kilitli plakla tespit yöntemleri Haluk Ağuş, Ali Reisoğlu ( Ocak 2012 ) Humerus üst uç kırıklarında kilitli plak ile tespit ve minimal invaziv cerrahi uygulamalar Mehmet Demirtaş, Murat Aydın ( Ocak 2012 ) Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulamaları Mahmut Kömürcü, İsmail Uraş, Osman Yüksel Yavuz ( Ocak 2012 ) Erişkin önkol kırıklarında kilitli plak ile temel tespit prensipleri Ömür Çağlar, Gürsel Leblebicioğlu ( Ocak 2012 ) Radius distal uç kırıklarında güncel tedavi yaklaşımları Mustafa Kürklü, Kenan Koca, Tolga Ege, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Başbozkurt ( Ocak 2012 ) Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Mustafa Kürklü, Ferdi Dönmez, Mesih Kuşkucu ( Ocak 2012 ) Distal femur kırıklarının minimal invaziv cerrahi tedavisi Ertuğrul Akşahin, Halil Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu ( Ocak 2012 ) Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları Yakup Barbaros Baykal, Halil Burç, Tolga Atay ( Ocak 2012 ) Tibia distal uç kırıklarında redüksiyon teknikleri ve kilitli plak uygulamaları İrfan Öztürk, M. Faik Seçkin, R. Erden Ertürer ( Ocak 2012 ) Uzun kemik cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler Emel Gönen, Yalım Ateş ( Ocak 2012 ) Künye ( Ocak 2012 ) Toplantı ve Kongreler ( Ocak 2012 ) TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi ( Ocak 2012 ) Kapak ( Ocak 2012 )