KAPAK TOTBİD ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) GİRİŞ TOTBİD ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu Ünal Kuzgun ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Hukuka giriş – temel kavramlar İlhan Açıkgöz ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide hastaya yaklaşım ve iletişim Nezih Varol ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk şartları İsmail Atak ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Tıbbi uygulama hataları açısından Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerindeki tıbbi kayıtların değerlendirilmesi Mehmet Mesut Sönmez ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide bilgilendirilmiş rıza Nezih Varol ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatoloji uygulamaları açısından aydınlatılmış onam Emine Ahşen Oktay (Dinç) ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide komplikasyon yönetimi Hakan Kınık ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide malpraktis İbrahim Tuncay, Vahdet Uçan ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası İbrahim Erdem Esenkaya ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık alanına giren tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) ilişkin Adli Tıp deneyimlerimiz Mehmet Akif Kaygusuz, Sevda Uzun Dırvar ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide bilirkişilik Mücahit Görgeç ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide ön inceleme ve muhakkik (ön incelemeci) değerlendirmesi İrfan Esenkaya ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Yargıya yansıyan Ortopedi ve Travmatoloji vakaları Serdar Şirazi ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Bilgi ile enformasyon arasındaki fark: Ortopedi ve Travmatolojide sosyal medya kullanımı Mehmet Ali Şehirlioğlu ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide pazarlama: dün, bugün, yarın Hakan Onmuş, Eren Dursun ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatoloji dalında iç rekabet Halit Pınar ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatoloji dalının diğer tıp dalları ile rekabeti Sait Ada ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ortopedi ve Travmatolojide tıbbi malzeme yönetimi için yasal prosedürler ve kalite sorunu Murat Altay, Mustafa Caner Okkaoğlu ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetlerinin verilmesi Mehmet Ali Tokgöz, Hilal Tokgöz, Yunus Emre Çakır ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) Toplantı ve Kongreler TOTBİD ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) TOTBİD Dergisi, 2019 Yılı 18. Cilt, DİZİN TOTBİD ( OCAK-ŞUBAT 2020 ) 2020-01 SAĞLIK HUKUKU TOTBİD ( OCAK-ŞUBAT 2020 )