KAPAK TOTBİD ( MART-NİSAN ) GİRİŞ TOTBİD ( MART-NİSAN 2020 ) Distraksiyon osteogenezinin histoloji ve biyolojisi Vecihi Kırdemir ( MART-NİSAN 2020 ) Deformite analizinde temel kavramlar ve değerlendirme Murat Oto ( MART-NİSAN 2020 ) Deformite analiz ve planlama prensipleri Mustafa Kürklü, Mustafa Başbozkurt, Burak Abay ( MART-NİSAN 2020 ) Menteşe yöntemleri ve osteotomi felsefesi Halil İbrahim Balcı, Sevan Sıvacıoğlu, Alper Şükrü Kendirci ( MART-NİSAN 2020 ) Sagittal plan deformiteleri ve tedavisi Mehmet Halıcı ( MART-NİSAN 2020 ) Üst ekstremite deformitelerindeki tedavi yaklaşımlarına genel bakış Yılmaz Tomak, Engin Eren Desteli ( MART-NİSAN 2020 ) Femur uniapikal deformitelerinin tedavisi Cengiz Şen, Yavuz Sağlam, Melih Civan ( MART-NİSAN 2020 ) Tibial uniapikal deformitelerde tedavi Cenk Özkan, Akif Mirioğlu ( MART-NİSAN 2020 ) Femur multiapikal deformitelerinin tedavisi Mehmet Erdem, Levent Bayam, Ahmet Can Erdem ( MART-NİSAN 2020 ) Tibia multiapikal deformiteleri ve tedavisi Mustafa Çeliktaş, Mahir Gülşen ( MART-NİSAN 2020 ) Ayak bileği deformiteleri ve tedavi yöntemleri Melih Civan, Mehmet Çakmak ( MART-NİSAN 2020 ) Ayak deformitelerinin tedavisi Bahtiyar Demiralp, Zafer Atbaşı ( MART-NİSAN 2020 ) Bilgisayar destekli heksapodal eksternal fiksatörlerle deformite düzeltme Salih Marangoz ( MART-NİSAN 2020 ) Fiksatör yardımlı çivileme (FAN) ve çivi üzerinden uzatma (LON) tekniği Mehmet Kocaoğlu, Fikri Erkal Bilen, Melih Civan ( MART-NİSAN 2020 ) Uzayabilen motorlu çivilerle deformite düzeltme ve uzatma Halil Buldu, Fikri Erkal Bilen ( MART-NİSAN 2020 ) Deformite cerrahisi komplikasyonları ve tedavisi Mustafa Uysal ( MART-NİSAN 2020 ) İlizarov cerrahisinde rehabilitasyon Derya Çelik ( MART-NİSAN 2020 ) Deformite cerrahisinin geleceği Melih Civan, Levent Eralp ( MART-NİSAN 2020 ) SÖZLÜK TOTBİD ( MART-NİSAN 2020 ) 2020-02 DEFORMİTE CERRAHİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ TOTBİD ( MART-NİSAN 2020 )