KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 ) KAPAK TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) GİRİŞ TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Kırık iyileşmesi Seval Tanrıkulu, Emel Gönen ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamama sınıflaması Kubilay Beng1, Ahmet Aybar2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Atrofik kaynamamada kullanılan kemik greftleri Merter Yalçınkaya ( Kasım - Aralık 2017 ) Kemik grefti yerine geçen substratlar ve etki mekanizmaları Feza Korkusuz1, Eda Çiftci Dede2, Zeynep Bal3, Merve Gizer2, Hiroyuki Ishiguro3, Takashi Kaito3,Necdet Sağlam4, Petek Korkusuz5 ( Kasım - Aralık 2017 ) Klavikula kaynamamaları Mehmet Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal humerus kaynamamaları Onur Tunalı1, Ata Can Atalar1, ( Kasım - Aralık 2017 ) Humerus kaynamamaları Serkan Erkuş, Önder Kalenderer ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal humerus kaynamamaları Kahraman Öztürk ( Kasım - Aralık 2017 ) Önkol kaynamamaları Ali Turgut, Nafiz Dede ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamayan distal radius, skafoid, metakarp ve falanks kırıkları –el bileği ve elde kaynamama Eftal Güdemez1, Hakan Özben2, Seval Tanrıkulu ( Kasım - Aralık 2017 ) Pelvis ve asetabulum kırıklarında kaynamama Özgür Şahin, Kadir Bahadır Alemdaroğlu ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur boyun kırıklarında komplikasyonlar Mehmet Arazi ( Kasım - Aralık 2017 ) Proksimal femur kaynamamaları Ömür Çağlar, Cem Çaylı ( Kasım - Aralık 2017 ) Femur şaft kaynamama Nezih Ziroğlu1, Gazi Huri2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Patella kırıklarında kaynamama ve gecikmiş kaynama konusunda güncel literatürün değerlendirilmesi –güncel tedavi yaklaşımları Gökhan Özkazanlı, Hakan Başar ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia plato ve proksimal tibia metafiz kaynamamaları Cem Çopuroğlu, Murat Erem ( Kasım - Aralık 2017 ) Tibia diyafiz kaynamamaları Erman Ceyhan, Ahmet Özgür Yıldırım ( Kasım - Aralık 2017 ) Ayak kaynamamaları Emre Baca ( Kasım - Aralık 2017 ) Kaynamamalarda serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyon A. Mehmet Demirtaş, Cihan Kırçıl ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte veya kemik defektli kaynamamalarda kullanılan özel teknikler: indükte membran - Masquelet tekniğ Mahmut Kalem1, Mustafa Kavak2 ( Kasım - Aralık 2017 ) Enfekte ve/veya kemik defektli psödoartrozlarda kullanılan özel teknikler Cengiz Şen1, Yavuz Sağlam2 ( Kasım - Aralık 2017 ) TOPLANTI ve KONGRELER TOTBİD ( Kasım - Aralık 2017 ) Distal femur kaynamamaları ve tedavisi İsmail Karasoy, Erman Ceyhan, Ertuğrul Akşahin ( Kasım-Aralık 2017 )