Kurullar

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Halit Pınar

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Nurzat Elmalı
Ertuğrul Akşahin
Cem Çopuroğlu
Olcay Güler
Hakan Sofu
Yunus İmren

Yayın ve Hakem Kurulu / Editorial Board

Halit Pınar
İrfan Öztürk
İrfan Esenkaya
Cem Nuri Aktekin
Ahmet Özgür Yıldırım
Ahmet Murat Bülbül
Önder Ersan
Volkan Öztuna
Kahraman Öztürk
Aykın Şimşek
Önder Kalenderer
Esat Kıter
Nurzat Elmalı
Ertuğrul Akşahin
Cem Çopuroğlu
Olcay Güler
Hakan Sofu    
Yunus İmren
Burak Özturan
Samet Erinç
Tayfun Bacaksız
Serkan Erkuş
Bahattin Kemah
Mehmet Eren

Teknik Kurul / Technical Board

Burak Özturan
Samet Erinç
Tayfun Bacaksız
Serkan Erkuş
Bahattin Kemah
Mehmet Eren