Kurullar

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

 Halit Pınar

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Nurzat Elmalı

Ertuğrul Akşahin

Cem Çopuroğlu

Olcay Güler

Yayın ve Hakem Kurulu / Editorial Board

İ. Halit Pınar

İrfan Öztürk

İrfan Esenkaya

Cem Nuri Aktekin

Ahmet Özgür Yıldırım

Ahmet Murat Bülbül

Önder Ersan

Volkan Öztuna

Kahraman Öztürk

Aydın Şimşek

Önder Kalenderer

Nurzat Elmalı

Ertuğrul Akşahin

Cem Çopuroğlu

Olcay Güler

Teknik Kurul / Technical Board

Burak Özturan

Samet Erinç

Tayfun Bacaksız

Serkan Erkuş