Yazar Bilgi

 1. 1. TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin yayın organıdır.
 2. 2. Dergi, 2 ayda bir yayımlanır (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım) ve 6 sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. 3. Yazılarda bildirilen görüşler ve sonuçları yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler TOTBİD’in resmi görüşünü temsil etmez. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların telif hakları TOTBİD Dergisi’ne aittir.
 4. 4. Derlemelerin TOTBİD’in Çekirdek Eğitim Programı ve Eğitim Konseyinin (TOTEK) belirlediği “100 Temel Seminer Konusu” ile ilintili olması tercih nedenidir.
 5. 5. Yazının         hazırlanması:
  Bu derginin yazım kuralları Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals-International Committee of Medical Journal Editors (http:// www.icmje.org) ile uyumludur. Yazı standart Word dosyasında, çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalıdır. Başlık sayfasından itibaren sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazının her bölümü yeni bir sayfadan başlamalı ve şu sırayla olmalıdır; başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, metin, (varsa) teşekkür, kaynaklar, tablo   ve        başlıkları,       şekil    altyazıları.
  Başlık sayfaları: İki başlık sayfası hazırlanması gerekmektedir. İlki; a) metnin özlü ve açıklayıcı bir başlığını, b) 35 harfi geçmeyen kısa başlığını, c) tüm yazarların tam isimlerini, akademik ve kurumsal ünvanlarını, d) çalışmanın yapıldığı kliniğin veya kurumun adını, e) sorumlu yazarın adresini, telefonunu, (varsa) faks numarasını ve e-posta  adresini          içermelidir.
  Danışmanlara iletilecek olan diğer başlık sayfası sadece metnin özlü ve açıklayıcı başlığını bulundurmalı, yazarlar ve kurumları hakkında bilgi içermemelidir.
  Özet: İkinci sayfa Türkçe ve İngilizce olarak en az 150, en çok 250 sözcükten oluşan özetleri içermelidir. Özet çalışmanın amacını ve içeriğini kapsamalıdır. İngilizce özet başlık ta içermelidir. Özetlere anahtar sözcükler eklenmelidir.
  Metin: Yazılırken literatür gözden geçirilmeli ve konuyla ilgili önemli makalelerin kapsandığından emin olunmalıdır. Yazarların kişisel deneyimlerini orijinal çizim ve resimlerle          aktarmaları            önemli            ve        yol       göstericidir.
  Kaynaklar: Metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yayımlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynak olarak gösterilemez. Gerekli olmadıkça 30’dan fazla kaynak gösterilmemelidir. Kaynak kontrolü önem taşımaktadır ve yazarlardan herhangi bir kaynağın tamamının temini istenebilir. Kaynaklar şu şekilde düzenlenmelidir:
  Süreli yayından makale: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, makalenin adı, derginin Indeks Medicus’a göre kısaltılmış adı veya tam başlığı, yıl, cilt sayısı ve ilk ve son sayfa numaraları; (Ramirez N, Johnston CE, Browne RH. The prevalence of back pain in children who have idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Am] 1997;79:364-8.)
  Kitaptan bir bölüm: Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, bölümün adı, editörlerin adı, kitabın adı, basım yeri, basımevi, yıl, bölüme ait ilk ve son sayfa numaraları; (Milford L. Dislocations and ligamentous injuries. In: Crenshaw AH, editor. Campbell’s Operative Orthopaedics. St. Louis: CV Mosby; 1987. p. 241-57.)
  Kitap:
   Tüm yazarların soyadı, isim baş harfleri, kitabın adı, baskısı, basım yeri, basımevi, yıl; (Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. Paul; 1986.)
 6. 6. Tablolar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her tablonun aynı sayfa üstünde bir başlığı olmalı; tablo içeriğinde derginin sayfa boyutu göz önüne alınmalıdır.
  Resim ve şekiller orijinal olmalı, özenle çizilmeli veya yüksek çözünürlükte fotoğraflanmalıdır.

 

Yazılar elektronik posta ile davetli editörün e-posta adresine iletilmelidir.