TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 257-265)

Ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarında floroskopi kullanımı

Mert Özcan 1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Edirne

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.45
Görüntüleme: 3116
 - 
İndirme : 1589

Modern ortopedi ve travmatoloji alanındaki cerrahide floroskopi kullanımına sık sık başvurulmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ortopedi ve travmatoloji uzmanı cerrahlar etkili ve güvenli floroskopi kullanımı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip değildirler. Bu yazının amacı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı cerrahları radyasyon konusunda bilgilendirmek; ameliyathanede cerrah, hasta ve diğer personeli radyasyonun zararlı etkilerinden korumak adına pratik ve güncel bilgiler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler : floroskopi; ameliyathane; radyasyon; ortopedi ve travmatoloji ameliyatları