TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 173-176)

Yaşlı kalça kırıklarında sınıflama ve tedavi seçimindeki rolü

Mustafa Yerli 1, Hakan Gürbüz 1

1 SBÜ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.30
Görüntüleme: 3137
 - 
İndirme : 3349

Giderek yaşlanan dünya nüfusunda osteoporoza bağlı gelişen kalça kırığı sayısı artmaktadır. Diğer kırık tiplerinde olduğu gibi, kalça kırıklarında da tabloyu daha iyi tanımlamak, uygulanacak tedavi yöntemine karar verebilmek ve ortak bir dil oluşturmak adına sınıflandırmalar yapılmıştır. Yaşlı kalça kırıklı bir hastanın tedavisini planlarken mevcut sınıflama sistemlerinden yararlanabilmekteyiz. Ancak, mevcut sınıflama sistemlerinin hiçbiri hangi tip kırığa hangi tedaviyi uygulamamız gerektiğini kesin olarak belirtmemektedir. Zira kırık şeklinin tedavi çeşidine karar vermedeki rolü tek başına yetersiz olup hastanın yaşı, fonksiyonel durumu, ek hastalıkları gibi diğer ek faktörler de bu süreçle doğrudan ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler : femur boyun kırığı; intertrokanterik kırık; Garden sınıflaması; Evans sınıflaması