TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 515-532)

Total diz protezinde cerrahi teknikler ve temel prensipler

Ömer Yonga 1, Barış Kadıoğlu 2, Melih Güven 2

1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.83
Görüntüleme: 4706
 - 
İndirme : 8844

Total diz protezi cerrahisinin birincil amacı, ağrının giderilmesi ve diz eklem fonksiyonunun mümkün olduğunca eski haline getirilmesidir. Cerrahi teknikler yüksek düzeyde hassasiyet gerektirir. Uygun olmayan cerrahi teknikler ve bunlara bağlı gelişebilecek komplikasyonlar protezin uzun dönem sağkalımını olumsuz olarak etkiler. Başarılı bir girişim için, cerrah diz eklem anatomisini ve biyomekanik özelliklerini yeterince bilmeli, cerrahi teknikleri bu bilgilere bağlı kalarak uygun şekilde uygulayabilmelidir. Diz protezi cerrahisi birbiriyle ilişkili ardışık adımlardan oluşmaktadır. Bir sonraki adımda sıkıntı yaşanmaması için bir önceki adımın eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler : diz; total diz protezi; cerrahi teknikler