TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 5     (Sayfalar: 551-560)

Diz çevresi osteotomisi sonrası total diz protezi uygulaması

Olcay Güler 1, İrfan Esenkaya 2, Feridun Yumrukçal 1

1 Memorial Sağlık Grubu, Şişli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şişli, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, SANTE Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Kalamış, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.86
Görüntüleme: 7947
 - 
İndirme : 731

Diz çevresi osteotomileri, tek kompartman artrozu ile birlikte varus veya valgus deformitesi olan hastalarda uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerindendir. Osteotomiler, proksimal tibiadan, distal femurdan veya her iki bölgeden yapılabilir. Diz çevresi osteotomileri sonrası total diz protezi (TDP) uygulanacak olgularda ameliyat öncesi planlamanın iyi yapılması önem arz etmektedir. Daha önce yapılan insizyon nedbelerinin (skarlarının) yerleşimleri dikkate alınarak uygun insizyon seçimi yapılması gereklidir. Özelikle proksimal tibia kapalı kama osteotomileri sonrası görülen patellar tendonda fibrozise ve patella bajaya bağlı olarak ameliyat esnasında patellanın laterale devrilmesi veya dışa doğru döndürülmesinde (everte edilmesinde) yaşanabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca osteotomi hattındaki tespit materyalleri, protez komponentlerinin uygulanmasını engelleyecekse çıkarılmalıdır. Ameliyat sırasında osteotomi sonrası görülen anatomik değişiklikleri göz önüne alarak kemik kesiler yapılmalıdır. Özellikle ileri derece koronal veya sagittal düzlem deformiteleri olan hastalarda instabilite açısından dikkatli olunmalıdır ve kısıtlayıcı protez seçenekleri hazır bulundurulmalıdır. Yeterli hazırlık ve planlama sonrasında doğru cerrahi teknikle uygulanacak olan TDP, klinik ve radyolojik sonuçlar bakımından tatminkârdır.

Anahtar Kelimeler : gonartroz; deformite; proksimal tibial osteotomi; distal femoral osteotomi; total diz protezi