TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2013, Cilt 12, Sayı, 5     (Sayfalar: 476-489)

Common dermatologic problems of foot

Zeynep Topkarcı 1, Rıfkiye Küçükoğlu 2

1 Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2013.56
Görüntüleme: 574
 - 
İndirme : 19844

The foot is a complex region of the body that includes the vascular, neurologic, dermatologic, and musculoskeletal organ systems. The foot can be the first place for some diseases where its signs or symptoms appear. In this article, the diagnosis, differential diagnosis and treatment options of common dermatologic problems of the foot will be discussed.

Anahtar Kelimeler : foot; dermatology; foot diseases