TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 644-653)

Ağrılı ve sorunlu total kalça artroplastisi yönetimi

Mehmet Arazi 1, Harun Kütahya 2

1 Özel Konya Farabi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Konya
2 Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Konya

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.99
Görüntüleme: 424
 - 
İndirme : 314

Total kalça artroplastisi (TKA), uygun seçilmiş hastalarda tekniğe uygun olarak yapıldığında, kısa ve uzun dönem takiplerde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Günümüzde TKA uygulamaları sadece ülkemizde değil, tüm dünyada artan bir sıklıkta yapılmaya devam etmektedir. Bu da, revizyon sayısının her geçen gün artacağı anlamına gelir. Gelişmiş cerrahi teknikler ve modern implant tasarımlarına rağmen, hastaların bir kısmında kalıcı ağrı yakınmaları devam etmektedir. Bu hastalarda ağrı kaynağının bulunması için sistematik bir yol izlenmelidir. Asetabular komponentle ilgili sorunlar sıklıkla kasık ağrısına neden olurken, femoral komponentle ilgili sorunlar anterior uyluk ağrısı şeklinde ortaya çıkar. Trokanterik bölge ile ilgili sorunlar ise lateral kalça ağrısı yapar. Lomber omurga kaynaklı sorunlar ise posterior kalça ağrısına sebep olur. Ağrı kaynağı ortaya konmadan yapılacak cerrahi bir girişimin başarı şansı düşüktür. Ayırıcı tanıda; ayrıntılı fizik muayene, sedimantasyon, C-reaktif protein (CRP) ölçümleri ve direkt grafiler yardımcı olur. Bazı hastalarda eklem ponksiyonu, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve nadiren kemik sintigrafisi gibi tanı yöntemleri gerekli olabilir. Tedavi, ağrı kaynağının bulunması ile doğrudan ilişkilidir ve çoğu kez cerrahi yaklaşımlardan oluşur.

Anahtar Kelimeler : total kalça artroplastisi; ağrı; aşınma; gevşeme; enfeksiyon