TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 660-668)

Total kalça artroplastisinde instabilite

Olcay Güler 1, İrfan Esenkaya 2, Hasan Göçer 1

1 Memorial Sağlık Grubu, Şişli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şişli, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, SANTE Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Kalamış, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.101
Görüntüleme: 471
 - 
İndirme : 634

Total kalça artroplastisinde (TKA) instabilite sık görülen sorunlar arasında yer almaktadır. İnstabilitenin ve çıkığın etiyolojisinde hastaya ve/veya cerrahi tekniğe bağlı faktörler rol oynamaktadır. Hastaya ait faktörler arasında; yaş, cinsiyet, geçirilmiş kalça cerrahisi, nöromusküler hastalıklar, yumuşak doku gevşekliği, ve fikse (sabit) spinopelvik dizilim öne çıkmaktadır. Cerrahi tekniğe ait faktörler arasında; cerrahi yaklaşım seçimi, komponentlerin pozisyonu, implant seçimi, yumuşak doku durumu ve cerrahın tecrübesi sayılabilir. TKA`da instabilite ve çıkık tanısında; hastanın şikâyetleri, fizik muayene bulguları ve radyolojik tetkikler değerlendirilmelidir. İnstabiliteye ve çıkığa neden olan sorun ortaya konarak hedefe yönelik tedavi planlanmalıdır. Erken dönem çıkıklarda kapalı redüksiyon tedavisi sonuçları yüz güldürücüdür. Gecikmiş dönem instabilite veya tekrarlayan çıkıklarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Total kalça artroplastisinde instabiliteyi engellemenin en önemli yolu, ameliyat öncesi hastaların yeterli değerlendirilmesi, cerrahi tekniğin doğru uygulanması ve ameliyat sonrası hastaların eğitilmesinden geçmektedir.

Anahtar Kelimeler : total kalça artroplastisi; instabilite; çıkık; asetabulum; femur