TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 669-679)

Periprostetik kalça eklemi enfeksiyonu: tanı ve tedavi seçenekleri

Doğaç Karagüven 1, Cem Güneri 1, Yasin Köker 2

1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.102
Görüntüleme: 703
 - 
İndirme : 773

Total kalça artroplastisi, ileri evre kalça osteoartritinde sıklıkla uygulanan başarılı bir cerrahi girişimdir. Başarılı bir cerrahi işlem olmasına rağmen, periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE) en ciddi komplikasyonlarından bir tanesidir. Bu derleme makalenin amacı, güncel bilgiler ışığında periprostetik kalça eklemi enfeksiyonunda tanı ve tedavi seçeneklerini gözden geçirmektir. Periprostetik kalça eklemi enfeksiyonunu uygun bir şekilde yönetebilmek, her biri zorlu olan klinik şüphe, doğru tanı ve başarılı tedavi basamakları ile mümkündür. Kalça PEE`de tanı; klinik belirti ve bulgular, biyokimyasal testler, görüntüleme yöntemleri, eklem sıvısı analizi, histolojik ve mikrobiyolojik analizlerin bir kombinasyonu ve tanı kriterleri ile konulmaktadır. Enfekte olan kalça artroplastisinin yönetiminde ise beş ana tedavi seçeneği mevcuttur: `antibiyotik ile baskılama`, `debridman, yıkama ve implantın korunması`, `tek aşamalı revizyon`, `iki aşamalı revizyon` ve `kurtarıcı cerrahi yöntemler (rezeksiyon artroplastisi ve amputasyon)`. Ciddi morbidite ve hatta mortaliteye sebep olabilen bu durumun en iyi şekilde yönetilebilmesi, cerrahın, kalça PEE konusunda uyanık ve bilgili olması, tanı ve tedavideki gelişmeleri yakından takip etmesinin yanı sıra bu zor ve uzun süreçte dikkatli ve titiz olmasıyla mümkündür.

Anahtar Kelimeler : kalça artroplastisi; periprostetik eklem enfeksiyonu; periprostetik kalça eklemi enfeksiyonu; tanı; tedavi