TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 686-694)

Revizyon kalça cerrahisi: cerrahi yaklaşımlar

Alican Barış 1, Yusuf Öztürkmen 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.104
Görüntüleme: 629
 - 
İndirme : 1511

Total kalça artroplastisi (TKA) ameliyatı; hastaların fonksiyonel durumlarında önemli iyileşmeler sağlayan, başarı oranı yüksek cerrahi bir prosedürdür. Genç hastalarda dahi artan TKA sayısı, bu işlemin revizyon sayılarında da önemli bir artışa neden olmaktadır. Total kalça artroplastisi revizyon ameliyatının başarısı büyük ölçüde komponentler çıkarıldıktan sonra kalan kemiğin kalitesine, hacmine ve şekline bağlıdır. Katı bir şekilde sabitlenmiş, çimentolu veya çimentosuz TKA komponentlerinin minimum kemik kaybı ile çıkarılması elzemdir. Ayrıca bu işlemler esnasında kemik dokuya yapısal bir zarar verilmemesi gerekmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, TKA revizyon cerrahisinde komponentlerin çıkarılması teknik olarak zor ve zaman alıcı olabilmektedir. Bu işlemler için ameliyat öncesi iyi bir planlama gerekir. Çıkarılacak komponentler önceden belirlenmeli ve buna göre gerekli tüm aletler (yüksek hızlı oyucular, femoral stem çıkarıcıları, polietilen insert `ara parça` çıkarıcıları, kap çıkarıcıları, tornavidalar ve modüler baş/boyun ayırma aygıtları vb.) hazır bulundurulmalıdır. Gevşek komponentlerin çoğu kolayca çıkarılabiliyorken iyi sabitlenmiş ve çimentolu komponentlerin çıkarılması için çeşitli teknikler tarif edilmiştir. Bu tekniklere bağlı olarak seçilecek cerrahi yaklaşım da farklılık gösterir. Seçilecek yaklaşım olabildiğince güvenli, basit ve anatomik olmalıdır. Kalça eklemine cerrahi yaklaşım, eklem kapsülünün anatomisine göre, anterior, lateral veya posterior olarak sınıflandırılmaktadır. Bu makalede revizyon kalça cerrahisinde en sık kullanılan yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar esnasında komponentlerin çıkarılma teknikleri anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : cerrahi yaklaşım; revizyon kalça artroplastisi; komponent çıkarma tekniği