TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 695-705)

Revizyon kalça artroplastisinde asetabular kemik kaybı sınıflandırması ve rekonstrüksiyon seçenekleri

Ömür Çağlar 1, Zirvecan Güneş 1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.105
Görüntüleme: 363
 - 
İndirme : 406

Son yıllarda, yapılan primer total kalça artroplastisi sayısı ve bununla doğru orantılı bir şekilde revizyon kalça artroplastisi sayısı da giderek artmaktadır. Revizyon kalça artroplastisinde asetabular kemik defektlerini doğru bir şekilde değerlendirmek ve cerrahi olarak yönetebilmek son derece önemlidir. Ameliyat öncesinde hastanın uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve planlama yapılması, başarılı sonuç için olmazsa olmazdır. Hastadan ayrıntılı öykü alınmalı, fizik muayene yapılmalı ve periprostetik enfeksiyonu ekarte etmek için laboratuvar tetkikleri uygulanmalıdır. Tekniğe uygun çekilen direkt radyografiler, asetabular kemik kayıplarının radyolojik değerlendirilmesinde kritik öneme sahiptir. Ayrıca bilgisayarlı tomografi ile asetabular kemik defektinin yapısını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek ve üç boyutlu yapısını anlamak mümkündür. Asetabular kemik kayıpları sınıflandırmaları ile, kemik kayıpları tanımlanmakta ve olası cerrahi tedavi seçenekleri belirlenmektedir. Revizyon kalça artroplastisinde her rekonstrüksiyon seçeneğinin, avantaj ve dezavantajları olsa da temel prensipleri benzerdir ve amaçları stabil bir yapı elde etmektir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında; impaksiyon greftleme, yapısal allogreft ile rekonstrüksiyon, çimentosuz hemisferik asetabular komponent ile rekonstrüksiyon, modüler poröz metal augmentler, halka-kafes ile rekonstrüksiyon, kap-kafes sistemleri, trafilange kap ile rekonstrüksiyon gibi seçenekler sayılabilir.

Anahtar Kelimeler : revizyon total kalça artroplastisi; asetabulum; asetabular kemik defektleri