TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 729-733)

Başarısız kalça revizyon cerrahisi sonrası tedavi seçenekleri

Hakan Kocaoğlu 1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.109
Görüntüleme: 339
 - 
İndirme : 284

Kalça artroplasti cerrahisindeki yeni gelişmelerle birlikte, ameliyat sonuçlarındaki başarı da son zamanlarda giderek artmaktadır. Kalça artroplastisinde ikincil revizyonlar, teknik olarak ciddi zorluklar barındıran ve elde edilen sonuçların çoğu zaman hasta beklentileri ile yeterince örtüşmediği ameliyatlardır. Cerrahi teknik ve implant tasarımlarındaki iyileştirmeler ve hasta riskinin ameliyat öncesi değerlendirilmesi gibi birçok atılıma rağmen, başarısız revizyon cerrahileri halen varlığını sürdürmektedir. Bu olguların tedavilerinde standart bir yol izlemek pek mümkün değildir ve her olguya özel olarak bir yaklaşım geliştirmek gereklidir. En sık karşılaşılan başarısızlık nedeni olan, tekrarlayan çıkıkları engellemek için; kısıtlı (constrained) sistemler, büyük femoral baş kullanımı ya da dual mobility eklem seçenekleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Asetabulumda kemik defekti bulunan olgularda `jumbo` kaplar, metal kafesler, konik (cone) ya da LUMIC® tipi asetabular sistemler, trabeküler metal veya özel üretim implantlar; femur için gerekli olduğu durumlarda da tümör protezleri ya da total femur gibi seçenekler de kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler : revizyon kalça artroplastisi; mekanik gevşeme; periprostetik enfeksiyon; kemik kaybı