TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 6     (Sayfalar: 734-738)

Yargıya yansıyan total kalça artroplasti ameliyatlarında tıbbi ve hukuki değerlendirme

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2, İlhan Açıkgöz 3

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu; Özel Avcılar Anadolu Hastanesi - Şahin Avukatlık Bürosu - Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul *Tıp Hukuku Yüksek Lisansı, MA
3 İstanbul Barosu Avukatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hastane ve Sağlık İşletmeleri Yöneticisi, Hukuk Doktoru, Sağlık Hukuku Uzmanı - Özkaş Açıkgöz Hukuk Bürosu, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.110
Görüntüleme: 345
 - 
İndirme : 410

Total kalça artroplastisi; kullanılan malzemelerin çeşitliliği, ameliyat tekniklerinin farklı olması ve uygulanan hasta sayısının giderek artmasından dolayı hukuki ve cezai uyuşmazlık olarak ortopedi ve travmatoloji hekimlerinin karşısına daha sık çıkmaktadır. Ameliyattan sonra gelişebilen komplikasyonlar ve tıbbi uygulama hataları davaya yansıyarak ortopedi ve travmatoloji hekimlerinin önüne gelebilmektedir. Makalemizde söz konusu davalardan yüksek mahkemelere yansıyanların bir kısmı derlenmiş, gerek süreçle ilgili bilgi sahibi olunması, gerekse de uyuşmazlıklar çıkmadan önce yapılabilecek eylemler tespit edilerek ihtilafsız veya minimum ihtilaflı bir sürecin oluşması için katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : total kalça artroplastisi; komplikasyon; malpraktis; sağlık hukuku; tıp hukuku