TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2021, Cilt 20, Sayı, 2     (Sayfalar: 225-233)

Hangi kalça kırığında endoprotez; parsiyel mi, total mi?

Fatih Yıldız 1, Muzaffer Ağır 1

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.14292/totbid.dergisi.2021.39
Görüntüleme: 739
 - 
İndirme : 2111

Kalça kırığı tıbbi, ekonomik ve sosyal yönleri ile önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Yüksek mortalite, morbidite, komplikasyonlar ve maliyetler nedeniyle temel amaç kalça kırıklarının önlenmesi olmalıdır. Ayrışmış kalça kırıklarının tamamı ve ayrışmamış kırıkların büyük bölümü cerrahi olarak tedavi edilir ve osteosentez amacıyla kırık tespiti ya da artroplasti uygulanır. Bu seçeneklerden hangisinin daha doğru olduğuna dair fikir birliği yoktur ancak anatomik, fizyolojik ve komorbid pek çok faktöre göre karar verilmelidir. Fizyolojik olarak yaşlı, düşük aktiviteli ve osteoporotik hastaların femur baş ve boyun kırıklarının artroplasti ile tedavisi önerilmektedir. Bu grup içerisinde de görece uzun yaşam beklentili hastaların total kalça artroplastisi ile tedavisi güncel genel kabul görmüş yaklaşımdır.

Anahtar Kelimeler : kalça kırığı; hemiartroplasti; total kalça artroplastisi; parsiyel kalça artroplastisi