TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 001-005)

Ortopedi ve travmatolojide yeni teknolojiler ve hukuksal boyutları

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.01
Görüntüleme: 745
 - 
İndirme : 516

Herkese eşit sağlık hizmetinin önemli bir bileşeni yeni teknolojilerle mümkün olabilecektir. Teknolojinin nimetlerini üst seviyede kullanan ortopedi ve travmatoloji alanı yenilikleri hızlı bir şekilde uygulamaya başlamış ve artan bir şekilde de devam ettirmektedir. Sağlık hizmetinde mesafenin ve çevresel faktörlerin giderek önem kazanması ile hastalıkların tanısı, tedavisi, hastalıklardan korunma ve sağlık çalışanlarının eğitimi sağlık sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanılması teletıp kapsamı içinde ele alınmaktadır. Yapay zekânın hukuki kişiliğinin durumu, otonomiye sahip yapay zekânın meydana getireceği zarardan kimin sorumlu tutulacağı, sorumluluk hukuku açısından uyuşmazlıkların giderek artmasına neden olmaktadır. Makalemizde ana hatları ile durumun hukuksal boyutu, olası sıkıntılar ve gelecekte bu konuda ortopedi ve travmatoloji uzmanını bekleyen olası riskler konusunda tespitlerde bulunulmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : teletıp; yapay zekâ; sağlık teknolojileri; sağlık hukuku; tıp hukuku