TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 011-015)

Diz patolojilerinde üç boyutlu görüntüleme

Murat Korkmaz 1, Mustafa Fatih Erkoç 2, Volkan Akdoğan 3

1 Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2 Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
3 İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hatay

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.03
Görüntüleme: 503
 - 
İndirme : 838

Sağlık sorunlarından en çok etkilenen bölgelerin başında diz eklemleri gelir. Diz patolojileri, yalnızca ülkemizde dört milyon civarında bireyin şikâyetleri arasında yer alan ve yapısal bozukluklara sebep olan hastalıklardır. Değişik segmentasyon teknikleri ile hastalardaki dokular tespit edilebilmektedir fakat dizdeki patolojilerin tespiti, boyutlarının küçük olması sebebiyle segmentasyon işlemini zorlaştırmaktadır. Patolojileri belirlemek için kantitatif manyentik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri kullanılsa da bu yöntemlerin pratikte aktif şekilde uygulanmasının önünde otomatik olmaması, uzun sürmesi ve iş yükü fazlalığı yer almaktadır. Otomatik segmentasyon yönteminin başarı oranının derin öğrenme ve görüntü işlemedeki ilerlemelerle birlikte artması, bu yöntemin pratik alanda daha çok kullanımının önünü açmıştır. Üç boyutlu segmentasyon yöntemi, patolojilerin görselleştirilmesini sağlayarak dejenerasyonların tedavisinin yapılandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Bu yöntemle yarı otomatik ve manuel segmentasyonun getirdiği dezavantajlar ve değerlendiricilerin farklı yorumlama olasılıkları ortadan kalkmaktadır. Dizin, tüm olarak değerlendirilebileceği yapay zekâ programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : diz; üç boyutlu görüntüleme; segmentasyon; yapay zekâ