TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 026-031)

Omurga cerrahisinde hibrit ameliyathane

Serdar Kahraman 1, Ömer Erşen 2

1 Anadolu Sağlık Merkezi Johns Hopkins Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2 Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.06
Görüntüleme: 488
 - 
İndirme : 543

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni geliştirilen tıbbi cihazları ameliyathanelerimize uyarlayarak daha güvenli cerrahiler gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Bu ihtiyacımızın gerçeğe dönüşmesiyle hibrit ameliyathaneler yaygınlaşmaya başladı. `Hibrit ameliyathane` kavramı, radyo-geçirgen (radyolusen) ameliyathane masasından cerrahi robotlara kadar ameliyathanede kullanmakta olduğumuz tüm teknolojik cihazları kapsamaktadır. Her geçen gün yeni geliştirilen cihazlarla hibrit ameliyathane kavramı genişlemekte ve biz cerrahlar için ameliyatları daha güvenli hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler : hibrit ameliyathane; omurga cerrahisi; cerrahi navigasyon; medikal robotik