TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 040-045)

Bilgisayar destekli deformite analizi

Cenk Özkan 1, Akif Mirioğlu 1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Adana

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.08
Görüntüleme: 651
 - 
İndirme : 503

Bilgisayar destekli cerrahi, kullanımı giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve kranial cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dışında kullanılan diğer alanlar olmakla birlikte, ortopedide travma, artroplasti, ortopedik onkoloji ve deformite cerrahisinde kullanılabilmektedir. Deformite cerrahisinde insan kaynaklı hataların ortadan kaldırılmasının amaçlanması, bilgisayar programı destekli yaklaşımlar, bir deformitenin planlanması ve tedavisinin farklı aşamalarında kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Daha kaliteli üç boyutlu (3B) anatomik görüntünün elde edilmesi, uygun düzeltme yönteminin planlanmasını ve tedrici düzeltmelerde düzeltme programının sağlanması, bu yöntemin medikal pratikteki avantajlarıdır. Maliyet açısından yüksek olsa da bu yöntemin özellikle kompleks deformitelerin tedavisinde önemli yeri olduğu bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler : deformiteler; eksternal fiksatörler; bilgisayar yardımlı cerrahi