TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 046-055)

Bilgisayar destekli cerrahi planlama ve hastaya özel cerrahi kılavuzlar

Halil Can Gemalmaz 1

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.09
Görüntüleme: 608
 - 
İndirme : 1437

Geçtiğimiz 10 sene içinde teknolojinin yaygınlaşması ve ucuzlaması sayesinde bilgisayar yardımlı cerrahi sistemlerinin hızla yaygınlaşmasına tanık olduk. Bilgisayar destekli cerrahi sistemleri oldukça geniş bir kavram olmakla birlikte, yazımız bilgisayarın ve buna bağlı teknolojilerin ortopedik cerrahi işlemlerin hem üç boyutlu planlamasında hem de ameliyatın gerçekleşmesini sağlamak üzere kullanıldığı durumları kapsamaktadır. Bunların arasında bilgisayar destekli cerrahi planlama, hastaya özel cerrahi kılavuzlar, robotik sistemler ve navigasyon sistemleri sayılabilir. Literatür incelendiği zaman ortopedi ve travmatoloji alanında bu bilgisayar destekli sistemlerden travma, deformite düzeltme, artroplasti, tümör cerrahisi ve spinal cerrahisi konularında faydalanıldığını görmekteyiz. Bu yazıda amacımız, özellikle bilgisayar destekli cerrahi planlama ve hastaya özel cerrahi kılavuz sistemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili giriş seviyesi bilgileri aktarmakdır. Bir diğer amacımız da bu sistemlerin kullanım örnekleri ve sağladıkları avantajlar ile ilgili literatürden örnekleri de derleyerek sunmaktır.

Anahtar Kelimeler : bilgisayar destekli cerrahi; bilgisayar yardımlı cerrahi; hastaya özel cerrahi