TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 061-067)

Yeni nesil programlanabilir manyetik uzayan çiviler

Mehmet Cemalettin Aksoy 1, Sancar Bakırcıoğlu 2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 Çermik Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Diyarbakır

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.11
Görüntüleme: 501
 - 
İndirme : 574

Geleneksel eksternal fiksatör, hibrit sistemler veya mekanik olarak uzatılan intramedüller çivilerin beraberinde getirdiği sorunlar göz önünde bulundurulduğunda pediyatrik ve adölesan nüfus için dışarıdan kontrollü motorize uzatma çivileri günümüzde oldukça yaygın ve etkili bir yöntem haline gelmiştir. Manyetik çivilerde programlanabilen uzatma çivinin distraksiyonunun hassas olarak yapılabilmesine olanak sağlayan, girişimsel olmayan bir işlemdir. Günümüzde kullanımı mümkün olan, az sayıda programlanabilen manyetik motorize uzayan çivi mevcuttur. Yeni nesil programlanabilen uzatma çivileri; kapsamlı bir ameliyat öncesi planlama ve hazırlık, iyi bir deneyim ve cerrahi teknik ve aile eğitimi ile güvenle uygulanabilen ve sonuçları tatmin edici bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler : ekstremite eşitsizliği; intramedüller çivi; kemik uzatma; manyetik