TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 068-081)

Görüntüsüz robotik kol yardımlı total diz artroplastisi

Cemil Yıldız 1, Levent Çelebi 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 Liv Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.12
Görüntüleme: 619
 - 
İndirme : 555

Son 20 yılda total diz artroplastisi (TDA) sayısında çok hızlı bir artış olmuştur. Bu, beraberinde daha iyi sonuçlar alma ve hasta memnuniyetinde artış beklentisini de arttırmıştır. Akıllı ortopedi uygulamalarından biri olan robotik kol yardımlı total diz artroplastisi (rTDA) son yıllarda görüntüleme, görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ile ivme kazanarak klinik kullanıma girmiştir. Robotik kol yardımlı TDA`nın en önemli argümanlarından birisi insan hatasının azaltılmasıdır. rTDA her vaka için tekrarlanabilir bir şekilde ideal ve kusursuz olarak ameliyatın yapılmasını hedefler. Cerrahın deformiteyi daha kolay anlamasına, daha iyi bir planlama yapılmasına ve sonra planını kusursuz bir hassasiyette uygulamasını sağlayan bir yardımcı asistan görevi üstlenir. Ameliyat öncesi planlamada ve ameliyat sırasında cerraha kolaylık ve doğruluk sağlanması ile ameliyat sırasında ve sonrasındaki komplikasyon risklerinin düşürülmesi öngörülür. Değişik platformlar üzerinde farklı robotik sistemler bulunmaktadır. Görüntüsüz, semi-aktif (yarı aktif), yarı kapalı indirekt robotik cihazlar, cerrahın ameliyat sırasında belirlediği anatomik referans noktalarını temel alan yazılımlar ile dizin sanal haritasını çıkartarak cerrahın planlaması doğrultusunda robotik kol yardımıyla kesilerin hatasız olarak yapılmasında cerraha asistanlık görevi yapar. Bilgisayarlı tomografinin gerekmemesi radyasyon maruziyetini azaltır, ayrıca maliyet ve zaman avantajı sağlar.

Anahtar Kelimeler : akıllı ortopedi; yapay zekâ; robotik total diz artroplastisi