TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 1     (Sayfalar: 082-089)

Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi temelli robotik kol yardımlı diz artroplastisi

Reha N. Tandoğan 1, Asım Kayaalp 1, Eşref Terzi 2

1 Ortoklinik & Çankaya Ortopedi, Ankara - Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Özel Avcılar Hospital, İstanbul - Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.13
Görüntüleme: 617
 - 
İndirme : 371

Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) temelli robotik kol yardımlı diz artroplastisi son 16 yılda kullanıma girmiş bir teknolojik gelişmedir. BT görüntülerinden yaratılan gerçek diz modeli üzerinden planlama yapılır ve haptik geri bildirimi olan yarı-aktif bir robotik kol yardımı ile işlem gerçekleştirilir. Robotik sistem, hem total hem de parsiyel diz artroplastisi için kullanılır ve yüksek hassasiyet ve doğruluktaki kemik kesileri yanında mükemmel bir yumuşak doku dengesi elde edilmesini sağlar. Robotik cerrahinin erken dönem fonksiyonel sonuçları manuel cerrahiden üstündür ve erken revizyon oranları daha düşüktür. Henüz uzun dönem klinik sonuçlara olan etkisi bilinmemektedir, ancak protezin üç düzlemde daha doğru yerleştirilmesinin sağkalımı uzatacağı öngörülmektedir. Yüksek maliyeti ve BT sırasında ek radyasyona maruz kalınması sistemin dezavantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler : robotik total diz protezi; robotik parsiyel diz protezi; yarı-aktif robot; diz artroplastisi