TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 121-126)

Omuz sıkışma sendromunda güncel teknikler ve klinik sonuçları

İsmail Türkmen 1, Fikret Berkan Anarat 1

1 T.C. Sağlık Bakanlığı, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.18
Görüntüleme: 502
 - 
İndirme : 1264

Omuz sıkışma sendromu genellikle dejeneratif ve kronik zeminde karşımıza çıkar. Hastalar tipik olarak baş üstü işleri yaparken ortaya çıkan ve gece rahatsızlık vererek uyumasına engel olan omuz ağrısı ile başvurur. Tanı temel olarak anamnez ve fizik muayenedeki ilgili omuz testleriyle büyük oranda konur fakat uygun görüntüleme yöntemleriyle de desteklenir. Fizyoterapi, oral antienflamatuvar ilaçlar ve subakromial enjeksiyonlar sıklıkla uygulanan cerrahi dışı tedavi yöntemleridir. Hastanın bu tedavilere rağmen devam eden şikâyetleri olduğunda, açık ya da artroskopik uygulanan cerrahi yöntemler devreye girmektedir. Artroskopik subakromial dekompresyon ve debridman bu amaçla yapılan en sık cerrahilerden biridir. Prognoz için, cerrahi tedaviler hastanın ağrı, fonksiyon ve hayat kalitesini olumlu etkilemektedir. Fakat, omuz sıkışma sendromu hastalarında uygulanan cerrahi tedavinin, konservatif yöntemlere göre uzun dönem sonuçlar açısından üstünlüğü olmadığını gösteren orta kanıt düzeyinde yayınlar bulunmaktadır. Bu derlemede omuz sıkışma sendromunu, güncel tedavi seçeneklerini ve klinik sonuçları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : omuz sıkışma sendromu; subakromial dekompresyon; prognoz