TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 135-141)

Çok yönlü omuz instabilitesinde cerrahi teknikler ve klinik sonuçları

Ali Erşen 1, Koray Şahin 2

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muş

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.20
Görüntüleme: 568
 - 
İndirme : 648

Çok yönlü (multidireksiyonel) omuz instabilitesi omuzda birden fazla yöne dislokasyonun olduğu, travma öyküsünün olmadığı veya minimal travma öyküsünün eşlik ettiği bir klinik tablodur. Çok yönlü omuz instabilitesi kompleks bir patoanatomiye sahiptir; gevşek bir glenohumeral kapsül ve artmış eklem hacmiyle karakterizedir. Klinik belirtilerdeki belirsizlik, belirgin olmayan travma öyküsü ve multifaktöriyel etiyolojisi nedeniyle tanısal anlamda ortopedi ve travmataloji doktorları için büyük zorluk oluşturmaktadır. Genel kabul gören terapötik yaklaşım konservatiftir ve hastaların büyük çoğunluğunda rehabilitasyonla iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ancak uygun rehabilitasyona rağmen semptomatik olan hastalarda cerrahi müdahale gerekli olabilmektedir. Bu hastalarda tarihsel olarak uygulanan açık inferior kapsüler kaydırma ameliyatıyla iyi sonuçlar elde edilmiştir. Ancak son yıllarda ilerleyen artroskopik teknikler bu alanda yer etmiş, rehabilitasyona yanıt vermeyen vakalarda uygulanan, daha az invaziv olan artroskopik kapsüler plikasyon prosedürüyle beraber açık cerrahi ile benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : omuz instabilitesi; çok yönlü omuz instabilitesi; açık inferior kapsüler kaydırma; artroskopik kapsüler plikasyon