TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 151-160)

Artroskopik remplisaj tekniği ve klinik sonuçları

Durmuş Ali Öçgüder 1, Enes Uluyardımcı 1, Umut Öktem 1

1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.22
Görüntüleme: 738
 - 
İndirme : 1528

Hill-Sachs lezyonu (HSL) glenoidin ön kenarı tarafından oluşturulan humerus başının kompresyon kırığıdır. Tekrarlayan çıkıklardan sonra daha sık olmak üzere anterior omuz instabilitesi varlığında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hill-Sachs lezyonunun tedavisi anterior omuz instabilitesi sonrası nüks bakımından oldukça önemlidir. Tedavi seçenekleri sadece artroskopik Bankart onarımı (ABO), ABO`ya ek remplisaj prosedürü ve Latarjet prosedürü olarak sıralanabilir. Hangi tedavi yönteminin seçilmesi gerektiği, cerrahi sonrası klinik ve fonksiyonel sonuçlar ve nüks oranları için birincil belirleyici faktördür. Bu nedenle `glenoid iz`, `angaje olan` veya `angaje olmayan HSL` ve `iz üzerinde/iz dışı lezyon` kavramlarını anlamak bir tedavi stratejisi belirlemek için önemlidir. Uygun cerrahi endikasyon varlığında ABO`ya ek olarak uygulanan remplisaj tekniğiyle tatmin edici klinik sonuçlar alınabilmektedir. Ayrıca remplisaj sonrası ortaya çıkması beklenebilecek hareket kısıtlılığı da ihmal edilebilir seviyelerdedir. Remplisaj ve ABO kombine tedavisi tek başına ABO`ya kıyasla daha düşük instabilite nüks oranları sağlar ve Latarjet prosedürüne kıyasla daha az morbidite ve daha az komplikasyonla benzer nüks oranlarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler : artroskopik Bankart onarımı; Hill-Sachs; instabilite; omuz çıkığı; remplisaj