TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 182-187)

Parsiyel rotator manşet yaralanmalarının artroskopik tamiri ve klinik sonuçları

Mehmet E. Erdil 1, İrem Hazal İnan 1, Onur Tunalı 1

1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.25
Görüntüleme: 398
 - 
İndirme : 368

Omuz eklemi vücudun en geniş hareket açıklığına sahip olan eklemi olduğundan omuz ekleminin her bir patolojisi omuz hareketlerini ve fonksiyonlarını kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürmektedir. Rotator manşet kasları; dinamik stabilitazörler olan supraspinatus, infraspinatus, subskapularis ve teres minör kaslarından oluşur. Statik stabilitazörler olarak bilinen biseps-labral kompleks ve glenohumeral ligaman ile birlikte omuz ekleminin hareket ve stabilitesinde önemli bir rol oynar. Rotator manşet yırtıkları, ileri yaş aktiviteleri arttıkça ve insan ömrü uzadıkça ortopedik cerrahların karşısına daha sıklıkla çıkmaktadır. Rotator manşet yırtığında hastaların geliş nedeni sıklıkla ağrıdır. Manyetik rezonans (MR) günümüzde hem tanıda hem de tedavi sonrası takipte oldukça sık başvurulan bir yöntemdir. Rotator manşet yırtıklarının tedavisinde konservatif ve cerrahi yöntemler yer alır. Konservatif tedaviye rağmen yırtıkta zaman içinde iyileşme görülmemesi, bilinen semptomlara ağrı ve hareket kaybının da eklenmeye başlaması, konservatif tedaviden artık uzaklaşmak gerektiğine işaret eder. Son yıllarda rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisinde en sık kullanılan yöntem artroskopik tamirdir. İyi tedavi edilmiş bir manşet yırtığının klinik sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.

Anahtar Kelimeler : rotator manşet; rotator manşet yırtığı; artroskopik cerrahi