TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 188-195)

Masif rotator manşet yaralanmalarında tendon transferi teknikleri ve klinik sonuçlar

Alper Deveci 1, Hakan Dur 1

1 Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.26
Görüntüleme: 392
 - 
İndirme : 591

Masif rotator manşet yırtıkları, tüm manşet yırtıkları içerisinde önemli oranda yer tutmaktadır. Onarılamayan rotator manşet yırtıkları ise masif rotator manşet yırtıkları içerisinde küçük bir oranı temsil eder. Masif rotator manşet yırtığı ile onarılamayan rotator manşet yırtığı terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Masif rotator manşet yırtıklarının çok büyük bir kısmı onarılabilir özelliktedir. Onarılamayan rotator manşet yırtıklarının büyük bölümü ise masif özelliktedir. Onarılamayan rotator manşet yaralanmalarında tendon transferleri çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Temel olarak postero-superior yetmezliklerde, antero-superior yetmezliklerde ve bazı durumlarda reverse omuz artroplastisi ile birlikte kullanılır. Latissimus dorsi, alt trapezius, teres majör, pektoralis majör ve pektoralis minor transferde başlıca kullanılan tendonlardır. Rotator manşet yırtığına bağlı fonksiyonel kayıplar ise temel olarak izole ve kombine olarak ikiye ayrılır. Tendon transferi planlanırken en önemli unsur, bir psödoparalizinin olup olmadığının değerlendirilmesidir. Dolayısıyla, tendon transferi izole aktif fonksiyonun olduğu durumlarda kullanılır. Kombine kayıplar psödoparaliziye neden olduğu için bu durumda tendon transferi yöntemi kullanılmaz.

Anahtar Kelimeler : rotator manşet yaralanmaları; latissimus dorsi; trapezius kası; tendon transferleri; pektoralis majör; omuz eklemi