TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 196-207)

Masif rotator manşet yırtıklarında superior kapsüler rekonstrüksiyon ve klinik sonuçları

Yusuf Onur Kızılay 1

1 İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.27
Görüntüleme: 362
 - 
İndirme : 412

Masif rotator manşet yırtıkları cerrahi tedavide ortopedik cerrahlar için birçok zorluğa sebep olabilmektedir. Masif yırtıklar içerisinde özel bir grubu oluşturan onarılamaz düzeydeki rotator manşet yırtıklarının tedavisi için farklı tedavi seçenekleri olmasına rağmen, bu yöntemlerin hepsinin kendine has kısıtlılıkları bulunmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tanımlanan ve dünya çapında giderek ilgi artışına sebep olan superior kapsüler rekonstrüksiyon yöntemi, bu kısıtlılıkların bir kısmına çözüm getirebilecek biyolojik ve eklem koruyucu bir cerrahi seçeneğidir. Bununla birlikte, bu yöntemin göreceli olarak yeni bir yöntem olması ve literatürde uzun takipli klinik çalışmalarının kısıtlı olması sebebiyle cerrahi endikasyonlar ve cerrahi teknikte netlik kazanmayan birçok nokta bulunmaktadır. Bu yazıda superior kapsüler rekonstrüksiyon yönteminin cerrahi endikasyonlarından, uygulama tekniğinden, literatürdeki klinik sonuçlar ve tartışmalı konulardan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler : rotator manşet yırtığı; onarılamaz; masif; superior kapsüler rekonstrüksiyon; artroskopi; omuz