TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 2     (Sayfalar: 245-248)

Yargıya yansıyan omuz cerrahisi uygulanmış olguların tıbbi ve hukuki değerlendirilmesi

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya* 2, İlhan Açıkgöz 3

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul
*Tıp Hukuku Yüksek Lisansı, MA
3 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hastane ve Sağlık İşletmeleri Yöneticisi, Doktor Avukat, Sağlık Hukuku Uzmanı, İstanbul Barosu Avukatı

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.32
Görüntüleme: 312
 - 
İndirme : 240

Teknolojik gelişmelere paralel olarak açık yapılabilecek birçok cerrahi girişim artroskopik olarak başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Omuz artroskopisinden sonra ortaya çıkabilecek komplikasyonlar bir yana, Sosyal Güvenlik Kurumu`nun geri ödeme veya özel sağlık sigortasının yapılan cerrahi müdahaleyi karşılama yöntemlerinden kaynaklanan oldukça sık uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Makalemizde omuz bölgesi kırıklarına yönelik uygulamalar kapsam dışı tutulmuştur. Omuz cerrahisine yönelik artroskopi uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık sigortası geri ödemelerine yönelik ortaya çıkan davalara yer verilerek ana hatları ile durumun hukuksal boyutu ve gelecekte bu konuda ortopedi ve travmatoloji uzmanını bekleyen olası riskler konusunda tespitlerde bulunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler : artroskopi; omuz; sağlık hukuku; tıp hukuku