TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 268-275)

Deprem yaralanmalı çoklu travma hastasına yaklaşım

Kadir Bahadır Alemdaroğlu 1, İzzet Özay Subaşı 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.36
Görüntüleme: 574
 - 
İndirme : 715

Ülkemizi de sıklıkla etkileyen depremler, ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olan doğal afetlerdir. Bu yaralanmalar sıklıkla birden çok vücut bölgesini içerir. Meydana gelen yaralanmaların çoğu ekstremite yaralanması olsa da hastalara multidisipliner yaklaşmak gereklidir. Hastaların ilk ve ikincil bakılarının ardından uzun kemik kırıkları, ezilme yaralanmaları ve majör yumuşak doku travmaları gibi daha çok ortopedi ve travmatolojinin ilgi alanına giren yaralanmalar uygun yöntemler ile tedavi edildiklerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilir. Bunun yanında etkilenen vücut bölgesindeki yaralanmanın ciddiyetine göre bu hastaların birer çoklu travma hastası olabileceği akılda tutulmalıdır. Hem hastane öncesi dönemde hem de hastanede çoklu travma hastalarını tanımak, ileri yaşam desteği protokollerine uygun müdahale etmek hastaların sağ kalımını önemli ölçüde iyileştirir. Bunun yanında çoklu travmanın birer parçası olan, pelvis yaralanması, açık kırıklar, kompartman sendromu ve crush sendromu gibi klinik tabloları hızlı tanımak ve tedavisine başlamak son derece önemlidir. Hasta hakkında karar verme basamaklarından biri de hasar kontrollü ortopedi kavramıdır. Fizyolojik durumları değerlendirilen hastalar için seçilecek uygun tedavi şekli hastaların sağ kalımı üzerinde oldukça etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler : deprem; hasar kontrollü ortopedi; çoklu travma