TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 283-288)

Deprem yaralanmalı hastada kompartman sendromu

Bülent Dağlar 1

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.38
Görüntüleme: 412
 - 
İndirme : 822

Kompartman sendromu, doku perfüzyonunun bozulduğu, kalıcı hasar bırakma ihtimali nedeniyle acil tedavi gerektiren bir klinik durumdur. Erken tanı konulup tedavi edilmediğinde hasta için kalıcı işlev kaybı, tedavi eden hekim için ciddi medikolegal sorunlar doğurur. En sık kırıklar, doğrudan darbeler, yanık ve donma ile reperfüzyon sonrası görülür. Kanama bozukluğu olanlarda basit travmalarla da oluşabilir. Alt ekstremitede bacak, üst ekstremitede ön kol sık görüldüğü bölgelerdir. Depremlerle ilişkili olarak, kompartman sendromu tanı ve tedavisinde diğer mekanizmalara göre dikkat çekici farklılıklar vardır. Ezilme süresi 8-10 saati aştığında ezilme yaralanmasıyla kompartman sendromu bulguları birbirine karışır. Akut kompartman sendromunda fasiyotomi en iyi tedaviyken, geç kompartman sendromu ve ezilmeye bağlı kas zedelenmesinde fasiyotomiden sakınmak gerekir. Acil karar verilmesi gereken durumlarda sınırlı kesilerle yapılan fasiyotomiler, arada kalınan olgularda takip mümkün olmadığında risk azaltıcı bir seçenek olarak kullanılabilir. Ancak sınırlı fasiyotomi yapılan olguların tekrar değerlendirmeleri çok büyük önem taşır.

Anahtar Kelimeler : akut kompartman sendromu; fasiyotomi; ezilme yaralanması