TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 289-293)

Deprem sonrası ortopedik yaralanmalı çocuk hasta, kompartman sendromu

Ali Turgut 1, Gökhan Cansabuncu 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2 Bursa Medicana Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.39
Görüntüleme: 161
 - 
İndirme : 74

Çocuklar, afetlerde en savunmasız yaş gruplarından biridir. Deprem sonrası meydana gelen ortopedik çocuk yaralanmaları sıkışma veya enkaz altında kalma gibi ezilme sonrası meydana geldiğinden dolayı günlük ortopedik pratikte karşılaştığımız yaralanmalardan farklılık gösterir. Çocuklara ait deprem yaralanmaları alt yaş gruplarına göre incelendiğinde, yaşla birlikte ekstremite yaralanma oranlarının arttığı görülmektedir. Ezilme (crush) yaralanmaları deprem sonrası meydana gelen ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle ekstremitelerin ezilme yaralanmaları sonrası meydana gelen kompartman sendromu ve ezilme (crush) sendromu diğer adıyla `travmatik rabdomiyolizis` ekstremitelerde fonksiyon kaybına, çeşitli ampütasyonlara ve hatta akut böbrek yetmezliği gibi ciddi sistemik komplikasyonlara neden olabilir. Kompartman sendromu gerçek ortopedik acillerden biridir. Sebep olan faktörden bağımsız olarak bir kompartman içindeki basıncın artması sonrası meydana gelir. Kompartman sendromu klinik bir tanıdır ve semptomlar-bulgular gelişebilecek kompartman sendromunun erken tanısında çok önemli bir rol oynar. Özellikle beş yaş altı çocuklarda, sınırlı iletişim kurulabilmesi, muayene sırasında hastadaki kaygı ve endişe nedeniyle kompartman sendromun tanısını koymak zor olabilir. Bu nedenle risk altındaki hastaları belirlemek, doğru tanı koymak ve hızlı tedavi büyük önem taşır. Atlanmış ve gecikmiş tanı sonrası iskemi ve doku nekrozuna bağlı çeşitli kontraktürler, ekstremitede fonksiyon kaybı veya ampütasyon gibi komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

Anahtar Kelimeler : deprem yaralanması; ezilme sendromu; kompartman sendromu; çocukluk çağı