TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 316-324)

Deprem sonrası ağır ekstremite yaralanmalarında primer ampütasyon mu, ekstremite kurtarıcı girişim mi?

Kemal Özaksar 1, Tuğrul Yıldırım 1, Sait Ada 1

1 Özel El Mikrocerrahi Ortopedi Travmatoloji (EMOT) Hastanesi, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.43
Görüntüleme: 415
 - 
İndirme : 579

Ekstremite yaralanmaları, deprem sonrası meydana gelen morbiditenin önemli bir nedenidir. Afet zamanı ekstremitenin kurtarılmasının faydaları, ampütasyonun olumsuz etkilerinden daha iyidir. Deprem sonrası meydana gelen ağır ekstremite yaralanmalarının tedavisine karar verme sürecinde, hastanın genel durumu, damar, sinir, kemik ve yumuşak doku hasarının derecesi, kontaminasyon derecesi, hastanın beklentileri ve ek hastalıkları kadar cerrahi ekibin rekonstrüksiyon için gerekli deneyim ve hastane koşulları gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun seçilmiş hastalarda ekstremite rekonstrüksiyonu, ampütasyona göre hasta açısından daha avantajlıdır. Ancak politravma hastasında veya fizyolojik olarak kritik durumdaki bir hastada öncelik hayatı kurtarmak olduğu için ekstremitenin kurtarılması kontrendikedir. Skorlama sistemleri özgüllükleri yüksek olduğu için kurtarıcı girişim kararında güvenle kullanılırken, duyarlılıkları düşük olması nedeniyle ampütasyon kararı vermede yeterli değillerdir. Özellikle deprem gibi hasta yoğunluğunun çok olduğu doğal afet sürecinde karar vermek çok daha fazla önem kazanır. Bu nedenle ekstremite kurtarmak veya ampütasyon kararı, deneyimli bir ekip ile verilmelidir. Ameliyat öncesi hasta ve hasta yakınlarına süreç ve olası sonuçlar hakkında iyi bir bilgilendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : ağır yaralanmış ekstremite; primer ampütasyon; ekstremite kurtarıcı girişim