TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 333-336)

`Depremde bacağım kesildi: Yürüyebilecek miyim?` Ortezler ve protezler

Tahsin Açıkgöz 1

1 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne
2 *Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansı

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.45
Görüntüleme: 286
 - 
İndirme : 249

Depremde oluşan yaralanmaların bir kısmını travmatik ampütasyonlar oluşturmaktadır. Uzuv kaybı yaşayan hastaların, geri uyum sürecini en hızlı şekilde atlatmaları için birçok protez ve yardımcı ortez kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan protezler ve ortezler teknolojik açıdan son derece gelişmiş olduklarından, hastalar artık bu süreci hızlı atlatmaktadır.

Yakın geçmişimizde yaşanan depremlerde birçok hasta diz altı ya da diz üstü ampütasyona maruz kalmıştır. Bu hastaların birçoğu kullandıkları protez ve ortezlerle yaşama yeniden tutunmuş ve bu sayede hastaların depremde aldıkları psikolojik hasar bir nebze de olsa azaltılmıştır.

Anahtar Kelimeler : deprem; ampütasyon; protez