TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 337-343)

Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme

Mehmet Bülent Sönmez 1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne Afetler insanların günlük yaşantısını kesintiye uğratarak fiziksel, psikososyal ve ekonomik kayıplara yol açan doğal veya insan nedenli olaylardır. Etkilenen toplum kendi imkânlarını kullanarak bu süreçle baş etmekte zorlanır. Afetlerin büyüklüğünü belirlemek için etkilenen coğrafi alan ve nüfus, can kayıpları, yapısal hasarlar, sosyal ve ekonomik kayıplar ölçüt olarak kullanılır. Depremler ülkemizi en çok etkileyen doğal afetlerin başında gelir, yıkıcı etkileriyle bireysel ve toplumsal ruh sağlığı sorunlarına da yol açar.[1] Travmatik olaylar insanların yaşamsal bütünlüğünü tehdit eden

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.46
Görüntüleme: 541
 - 
İndirme : 1554

Depremler ülkemizi en çok etkileyen doğal afetlerin başında gelir, yıkıcı etkileriyle bireysel ve toplumsal ruh sağlığı sorunlarına da yol açar. Deprem gibi bir travma sonrası gelişen ruhsal tepkiler farklı özellikler gösterebilir. Büyük depremlerden sonra insanların çoğu ağır travma ve zorlanma altında kalmaktadır. Bu insanların önemli bir kısmı ruhsal ve bedensel olarak etkilenmekte, ancak belirli bir kısmında psikiyatrik bozukluk gelişmektedir. Depremin etki büyüklüğü ve süresi, kişinin böyle bir olaya karşı hazırlıklı olup olmadığı, kişilik özellikleri, baş etme yöntemleri, yaşanılan kayıpların kişi için anlamı, daha önceki deneyimleri, ruhsal travma veya psikiyatrik bozukluk öyküsü, sosyal destek gibi değişkenler kişinin travmaya vereceği tepkileri etkiler. Deprem gibi bir travmaya maruz kalma, çeşitli psikiyatrik bozuklukların ve diğer tıbbi durumların gelişme riskini arttırabilir. Afet sonrası psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştıran risk etkenlerinin tanınması, müdahalelerde öncelik verilecek kişilerin belirlenmesi için önemlidir. Bu derlemede depremin psikolojik etkileri, bu etkilerle baş etme ve deprem sonrası psikolojik destek konuları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler : deprem; afet; ruh sağlığı; psikososyal destek