TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 3     (Sayfalar: 344-347)

Hukuki boyutuyla deprem yaralanmalarında hekimlik

İlhan Açıkgöz 1, Perihan Özkaş Açıkgöz 2

1 İstanbul Barosu Avukatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hastane ve Sağlık İşletmeleri Yöneticisi, Hukuk Doktoru, Sağlık Hukuku Uzmanı, İstanbul
2 İstanbul Barosu Avukatı, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.47
Görüntüleme: 481
 - 
İndirme : 309

TOTBİD Dergisi`nin bu sayısı, deprem yaralanmalarının yönetimine ayrılmıştır. Deprem yaralanmalarının yönetimi konusu, sağlık hizmetlerinin deprem sahasına ulaştırılmasıyla başlayan, sahada ciddi bir organizasyon deneyimi gerektiren, sağlık personelleri arasındaki görev dağılımı ve sosyal ilişkilere kadar önceden net olarak belirlenmiş kurallar gerektiren, tıbbi müdahalelerde çoğu zaman standartların dışına çıkılan ve doğal olarak da yaşam hakkı ve sağlık hakkına etki eden bir konudur. Hekimliğin olduğu her yerde hukuk da vardır. Aslında hukuk normları bilindiğinin aksine çok da katı değildir. Her normun yanında bir istisnası, istisnanın da çoğu zaman başka bir istisnası olmaktadır. Olağan dönem hekimlik uygulamaları, sağlık hukukuna dair temel bilgilerle yürütülebilmektedir. Ancak olağanüstü durumlarda hekimin daha rahat bir ortamda çalışmasını, işine odaklanmasını sağlayacak, standart normları yumuşatan istisna kabul edilebilecek hükümleri bilmek, şüphesiz faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler : deprem yaralanması; onam kapasitesi; afet ve acillerde hekimin sorumluluğu; hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği