TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 357-362)

Patellofemoral eklemin klinik muayenesi ve radyolojik görüntülemesinde özellikler

Hakan Sofu 1

1 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.49
Görüntüleme: 506
 - 
İndirme : 1410

Patellofemoral eklemin ortopedi ve travmatoloji hastalıklarını değerlendirmede detaylı fizik muayene ile birlikte çeşitli görüntüleme tekniklerinin bir arada kullanılması gerekir. Patellofemoral eklem sorunlarıyla başvuran hastalarda görülen en yaygın şikâyet diz önü ağrısıdır. Ayrıca, diz ekleminde güvensizlik hissi, diz kapağında çıkma hissi ya da korkusu gibi instabilite yakınmaları da sık rastlanan özelliklerdendir. Dizin fleksiyon-ekstansiyon hareketi boyunca patellanın trokleadan ayrılarak sublukse olması ve tekrar yerine oturması `J bulgusu` olarak adlandırılır. Patellar instabilitenin klinik değerlendirmesinde en önemli muayene bulgusu korkutma (apprehension) testidir. Kuadriseps kasının özellikle medial grubunda zayıflık da instabilite değerlendirmesinde önem taşır. Yan grafilerde patellanın yüksekliğinin değerlendirmesi patellofemoral ağrısı olan hastalarda unutulmamalıdır. Aksiyel grafilerde trokleanın en derin noktası ile her iki femoral kondilin en yüksek noktalarından çizilen çizgiler arasındaki açı sulkus açısı olarak tanımlanır. Direkt grafiler haricinde patellofemoral eklemin radyolojik görüntülemesinde bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme de klinik değerlendirmede önemli veriler sağlar. Manyetik rezonans görüntülemeyle özellikle akut patella çıkığı vakalarında medial patellofemoral ligaman yaralanmasının tespiti ve eşlik eden osteokondral lezyonların tanısı tedavi yaklaşımının eksiksiz olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : patella; patellofemoral eklem; diz önü ağrısı; patellar instabilite; medial patellofemoral ligaman