TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 368-373)

Patellofemoral ağrı sendromunun konservatif ve cerrahi tedavisinde güncel yaklaşımlar

Yavuz Kocabey 1, Emre Koraman 2, Raşit Özcafer 3

1 Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kocaeli
2 Tuzla Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3 Vital Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.51
Görüntüleme: 342
 - 
İndirme : 437

Patellofemoral ağrı sendromu, günlük yaşamı oldukça sık etkileyen yaygın bir klinik durumdur. Özellikle diz eklemine aşırı yüklenmeyle birlikte diz fleksiyon ve ekstansiyonu sırasında patellar hareketi kontrol eden kuvvetlerdeki dengesizliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Risk faktörleri arasında diz ekleminin aşırı düzeyde kullanımı, travmaya maruziyet, kas disfonksiyonu, sıkı lateral kompartman, patellar hipermobilite ve zayıf kuadriseps kas kuvveti bulunmaktadır. Tipik semptomlar arasında, koşma ve diz fleksiyonunu içeren aktivitelerle artan patellanın arkasında veya çevresinde yani diz önünde ağrı bulunmaktadır. Patellofemoral ağrı sendromlu hastalardaki bulgular, sınırlı patellar hareketlilikten hipermobil patellaya kadar değişkenlik göstermektedir. Patellofemoral ağrı sendromunun olası çok faktörlü etiyolojisi kısmen bilinmektedir ve hastaları tedavi etmek için çok çeşitli konservatif ve cerrahi prosedürler bulunmaktadır. Bununla birlikte, patellofemoral ağrı sendromu yaşayan hastalar için ortak bir tedavi protokolü üzerine görüş birliği yoktur. Derlememizin amacı, patellofemoral ağrı sendromlu hastaların tedavisinde konservatif tedaviden cerrahi tedaviye çeşitli tedavi yöntemlerinin etkinliğine, birbirlerine üstünlüklerine, avantajları ve dezavantajlarına ilişkin güncel literatürü incelemektir.

Anahtar Kelimeler : ön diz ağrısı; patellofemoral ağrı sendromu; konservatif tedavi; cerrahi tedavi