TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 374-379)

Akut ilk patella çıkığına tedavi yaklaşımları

Emin Bal 1, İsmail Eralp Kaçmaz 2

1 İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2 İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.52
Görüntüleme: 122
 - 
İndirme : 82

Akut ilk patella çıkığı yüksek enerjili travmalar nedeniyle olabileceği gibi kolaylaştırıcı faktörlere bağlı olarak da gelişebilir. Ön-arka ve yan diz grafilerinin yanı sıra ek yaralanmaların tanısını koyabilmek ve altta yatan kolaylaştırıcı faktörleri değerlendirebilmek için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme de gerekmektedir. Patella alta, artmış tuberositas tibia-troklear oluk mesafesi, troklear displazi ve artmış patellar tilt gibi kolaylaştırıcı faktörler ve osteokondral kırık varlığında cerrahi tedaviler ön plandayken; bunların olmadığı durumda konservatif tedavi yeterlidir. Konservatif tedavide kapalı redüksiyonu takiben breys (ortez) uygulaması, sonrasında pasif mobilizasyon, kapalı kinetik zincir ve kuadriseps güçlendirme egzersizleri uygulanır. Cerrahi tedavi yöntemleri yumuşak doku ve kemik ameliyatları olarak ikiye ayrılır. Medial kapsüler plikasyon, lateral retinakuler gevşetme, vastus medialis oblikus kasının medializasyon ve distalizasyonu, medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonu başlıca yumuşak doku prosedürleridir. Kolaylaştırıcı faktörlerin düzeltilmesi için de distalizasyon ve medializasyon şeklinde tibial tüberkül osteotomileri tarif edilmiştir. Konservatif takip edilen hastalara göre cerrahi uygulananlarda erken dönemde tekrarlayan patella çıkığı olma ihtimali az olmasına rağmen geç dönemde iki grup arasında anlamlı fark olmadığı literatürde gösterilmiştir. Literatürde konservatif tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : diz yaralanmaları; patella çıkığı; predispozan faktörler; tedavi