TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 386-397)

Çocuklar ve adolesanlarda patellofemoral instabilite tedavi algoritması

Ramazan Akmeşe 1, Niyazi Ercan 2

1 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2 SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.54
Görüntüleme: 89
 - 
İndirme : 64

Patellofemoral instabiliteler büyüme sırasında en sık görülen diz patolojileridir. Bu durumun yönetimi cerrah için zor olabilmektedir, bu nedenle diz çevresindeki yapıların anatomisi ve biyomekaniğinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması doğru tedavi planını oluşturmada önemli yer tutmaktadır. Troklear ve patellar morfolojik anormallikler, ligamentöz stabilizatörler, aksiyel düzlemde ekstremite bozuklukları ve patellar yükseklik anormallikleri patellofemoral instabilite için predispozan faktörler arasında bulunmaktadır. Geleneksel olarak, ilk çıkık konservatif olarak tedavi edilmektedir; bununla birlikte son çalışmalar, belirli faktörlerin rekürren (tekrarlayan) instabiliteyle ilişkili olduğu ve ilk çıkıkta bile cerrahi tedavinin düşünülebileceğini göstermektedir. Fizisi açık olan çocuklarda bazı cerrahi tekniklerin uygulanamayacağı unutulmamalıdır. Bu derlemede, güncel bilgiler doğrultusunda çocuk ve adolesan patellofemoral instabilitelerindeki tedavi yöntemleri ve tedavilerinin bireyselleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler : patellofemoral instabilite; patella çıkığı; çocuk hasta; medial patellofemoral ligaman