TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 405-412)

Patellar instabilitede yeniden dizilim cerrahisi endikasyonları ve cerrahi teknik

Hakan Özsoy 1, Mert Kumbaracı 2, Cihan Kırçıl 3

1 Memorial Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2 SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
3 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kırşehir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.56
Görüntüleme: 284
 - 
İndirme : 465

Medial patellofemoral ligaman (MPFL), patellanın troklear olukta kalmasında ve laterale deplasmanını engellemede rol oynayan önemli bir stabilizatördür. İlk çıkık sonrası bu bağ hemen her zaman yaralanmaktadır. Patellofemoral instabilitenin tedavisinde, MPFL rekonstrüksiyonu günümüzde geniş kabul gören bir tedavi yöntemidir. Rekonstrüksiyon için farklı greftler ve farklı tespit yöntemleri kullanılmaktadır. Uygulanacak greftin origosu femur medial kondilinde Schöttle noktasında, insersiyosu ise patellanın medial kenarının 1/2 proksimalinde yer almalıdır. Artmış Q açısı, troklear displazi ve artmış tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi gibi dizilim bozukluğu bulunan hastalarda MPFL rekonstrüksiyonuna ek olarak distal yeniden dizilim girişimlerinin de yapılması önerilmektedir. Yeniden dizilim için, patellofemoral artroz ve diz önü ağrısı olmayan hastalarda, farklı cerrahi yöntemlerle tibial tüberkülün medializasyonu tariflenmiştir. Elmslie-Trillat osteotomisi, günümüzde sık kullanılan ve iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilen bir medializasyon yöntemidir. Patellar instabilite bulgularına ek olarak patellar kondromalazi bulguları da bulunan hastalarda tibial tüberkülün anteromedializasyonu -Fulkerson osteotomisi- tercih edilmektedir.

Anahtar Kelimeler : medial patellofemoral ligaman; rekonstrüksiyon; patellar instabilite; tibial tüberkül osteotomisi