TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 422-429)

Erişkinlerde medial patellofemoral ligaman rekonstrüksiyonu cerrahi teknikleri

Deniz Gülabi 1, Mustafa Çalışkan 1, Bülent Kılıç 1

1 T.C. Sağlık Bakanlığı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.58
Görüntüleme: 464
 - 
İndirme : 454

Patellofemoral eklem stabilitesi statik, dinamik ve kemik kısıtlayıcıların uyumlu şekilde işlev göstermeleriyle sağlanmaktadır. Medial patellofemoral ligaman (MPFL) ise, patellanın lateral instabilitesine karşı direnç sağlayan en önemli statik yumuşak doku kısıtlayıcısıdır. Patellanın lateral dislokasyonu genellikle MPFL yırtığına yol açmakta ve altta yatan patolojiye göre izole ya da kemik tekniklerle kombine şekilde MPFL rekonstrüksiyonu uygulanmaktadır. Medial patellofemoral ligaman rekonstrüksiyonunda pek çok farklı cerrahi teknik tarif edilmiş olmakla birlikte, yayınlarda hangi cerrahi tekniğin standart yaklaşım olması gerektiğine ilişkin bir görüş birliği yoktur. Bununla birlikte uygulanan cerrahi tekniklerin çoğu normal anatomiyi yakalamayı ve MPFL`nin ideal izometride patellar ve femoral yapışma yerlerine tespitini hedeflemektedir. Cerrahi teknik genel olarak; dizin anestezi altında ve artroskopik muayenesi, greftin patellaya tespiti, patellofemoral intervalin oluşturulması, femoral yapışma yerinin belirlenmesi, femoral tünel hazırlığı, greftin femura tespiti gibi pek çok aşamadan oluşmaktadır. Her aşama uygulanan tekniğe göre kendi içerisinde farklılıklar göstermekte ve cerrahi başarı üzerine değişiklik gösteren oranlarda etki etmektedir. Komplikasyonlar genellikle cerrahi tekniğe bağlı hatalardan kaynaklanmaktadır. Derlememizde, MPFL rekonstrüksiyonunda takip ettiğimiz yaklaşım, literatürdeki farklı teknikler ve olası komplikasyonlar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : patellar instabilite; patella çıkığı; medial patellofemoral ligaman; femoral yapışma