TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 458-464)

Patellofemoral eklem instabilite tedavisinde karşılaşılan komplikasyonlar ve çözüm yolları

Elcil Kaya Biçer 1, Kayahan Kayıkçı 1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.63
Görüntüleme: 76
 - 
İndirme : 47

Patellofemoral instabilite (PFİ) yüksek başarı oranlarıyla tedavi edilebilmektedir. Medial patellofemoral ligaman (MPFL) rekonstrüksiyonu patellofemoral instabilitede ilk sıra tedavi yöntemidir. Trokleoplasti, tibial tüberkül osteotomisi, lateral retinaküler gevşetme ek olarak uygulanabilir. Ancak patellofemoral eklemin biyomekaniği ve cerrahi teknikler, birtakım komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu komplikasyonların en sık karşılaşılanları; patellofemoral instabilitenin tekrarı, hareket kısıtlılığı, patella veya tibiada kırık oluşumu, iyatrojenik medial instabilite, patellofemoral artroz, kondroliz ve implant irritasyonudur. Komplikasyonların önlenmesinde uygun femoral tespit noktasının seçimi ve cerrahi sırasında kontrolü, patellar tünellerin daha ince driller yardımıyla tüm patellayı katetmeyecek şekilde açılması, tibial tüberkül osteotomilerinde mümkünse kemik parçanın ayrılmaması, ameliyat sonrasında eklem hareket açıklıklarının takip edilerek erken dönemde müdahale edilmesi en önemli noktalardır.

Anahtar Kelimeler : patellofemoral instabilite; komplikasyon; tibial tüberkül osteotomisi; medial patellofemoral ligaman rekonstrüksiyonu