TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 4     (Sayfalar: 482-485)

Yargıya yansıyan patellofemoral eklem vakalarının hukuki ve tıbbi değerlendirmesi

Serdar Şirazi 1, İrfan Esenkaya 2

1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Hukukçu, Arabulucu, Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Şahin Avukatlık Bürosu, Akademi Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi, İstanbul
2 Emekli Öğretim Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SANTE Tıp Merkezi, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.66
Görüntüleme: 92
 - 
İndirme : 56

Patellofemoral eklem hastalıkları travmatik olmakla birlikte çalışma koşullarına bağlı olarak da oldukça sık karşılaşılan problemlerden birisidir. Meslek hastalıkları açısından da önem arz eden patellofemoral hastalıklar ortopedi ve travmatoloji polikliniklerine giderek artan başvuru sebebi hâline gelmektedir. Makalemizde ayrıca özel sağlık sigortasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıklara da neden olabilen olgular incelenip tıbbi ve hukuki çıkarımların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : patella hastalıkları; meslek hastalığı; özel sağlık sigortası; sağlık hukuku; tıp hukuku