TOTBİD Dergisi

TOTBİD Dergisi

2022, Cilt 21, Sayı, 5     (Sayfalar: 508-514)

Osteoartrit tedavisinde eklem içi enjeksiyon uygulamaları: Kortikosteroid, hyalüronik asit ve kolajen

Cemil Ertürk 1, Ali Özyalçın 1, Halil Büyükdoğan 1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

DOI: 10.5578/totbid.dergisi.2022.70
Görüntüleme: 1355
 - 
İndirme : 2034

Osteoartrit (OA); eklemde ağrı, fonksiyon kaybı ve yapısal değişimlere neden olan, insidansı sürekli artan dejeneratif bir hastalıktır. Eklemde doku yenilenmesinin olamayacağı düşüncesi nedeniyle yakın zamana kadar, etkilenen eklemdeki hareket açıklığının korunması ve ağrının azaltılması OA tedavisinin hedefini oluşturmuştur. Doku yenilenmesinin ve OA`nın gelişim mekanizmasının daha iyi anlaşılmasıyla beraber eklem içi uygulamaların kullanımı yaygınlaşmış ve çeşitlenmiştir. Çalışmamızın amacı OA tedavisinde eklem içi kortikosteroid, hyalüronik asit (HA) ve kolajen uygulamaları hakkında genel bir düşünce oluşturmaktır. Bu amaçla, OA tedavisinde eklem içi kortikosteroid, HA ve kolajen uygulamaları ile ilgili sonuç ve yöntem belirten güncel rehberler, meta-analizler ve randomize klinik çalışmalar değerlendirildi. Osteoartritin tedavisinde eklem içi kortikosteroid, HA ve kolajen kullanımına ait tartışmalar halen devam etmektedir ve kesin olarak kabul edilen bir görüş veya algoritma bulunmamaktadır. Kortikosteroidler ağrıyı hızlıca kesmek ve ekleme yeniden fonksiyon kazandırmak amacıyla kullanılabilir. Etkileri kısa sürelidir (1-3 hafta) ve üç ay içerisinde belirgin olarak azalmaktadır. Hyalüronik asitin ise doku yenilenmesini uyarabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle özellikle kronik ağrısı olan ve cerrahi dışı tedavi seçenekleriyle izlenebilecek OA hastalarında kullanımı önerilebilir. Hyalüronik asit ağrı ve fonksiyonları altı ay boyunca anlamlı şekilde iyileştirebilmekte ve etkileri 12 aya kadar sürebilmektedir. Eklem içi kolajen kullanımı ise henüz öneri olarak rehberlerde yer almamaktadır. Ancak kolajen uygulamasının uzun etkili olarak ağrı ve fonksiyonları iyileştirebileceği ve bu nedenle cerrahiye kadar geçen süreyi uzatabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : eklem içi enjeksiyon; hyalüronik asit; kolajen; kortikosteroid; osteoartrit